Velfærd

I Danmark har vi en såkaldt velfærdsstat. Det er en samfundsmodel, som er opstået i Europa i løbet af det 20. århundrede og som kendetegnes ved, at staten varetager en række forskellige funktioner, der er med til at give deres borgere en vid udstrækning af social sikkerhed.

I Danmark dækker vores velfærd bl.a. over:

–          Gratis uddannelse for alle fra grundskoleniveau og helt frem til universitetsniveau.

–          Gratis lægebehandling og hospitalsophold ved behandlingskrævende sygdom

–          Overførselsindkomster ved sygdom, arbejdsløshed, barsel etc.

Finansiering af velfærd

I Danmark finansieres velfærden igennem skatter og afgifter. Det vil sige, at både private og erhverv betaler skat af bl.a. indkomst og formue, og til gengæld modtager en række gratis ydelser. I Danmark findes bl.a. skatterne:

Indkomstskat – hvor du betaler en del af din indkomst til staten i skat.

Arbejdsmarkedsbidrag – yderligere skat på lønindkomst.

Skat af formue, ejendom og besiddelse – denne skat udgør omkring 4-5% i dag.

Afgifter på varer og tjenester – det gælder bl.a. momsen, punktafgifter på alkohol, energi, biler osc.

Produktionsskatter – som opkræves hos de producerende virksomheder.

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor udgøres af stat, regioner og kommuner, der har forskellige rettigheder og pligter i forhold til at levere velfærd til danskerne. F.eks. er sundhed og sygehuse i regionalt regi, mens universiteter er statslige og daginstitutioner kommunale.