Velfærd og billig bank

I Danmark har vi en såkaldt velfærdsstat. Det er en samfundsmodel, som er opstået i Europa i løbet af det 20. århundrede og som kendetegnes ved, at staten varetager en række forskellige funktioner, der er med til at give deres borgere en vid udstrækning af social sikkerhed.

I Danmark dækker vores velfærd bl.a. over:

–          Gratis uddannelse for alle fra grundskoleniveau og helt frem til universitetsniveau.

–          Gratis lægebehandling og hospitalsophold ved behandlingskrævende sygdom

–          Overførselsindkomster ved sygdom, arbejdsløshed, barsel etc.

Finansiering af velfærd

I Danmark finansieres velfærden igennem skatter og afgifter. Det vil sige, at både private og erhverv betaler skat af bl.a. indkomst og formue, og til gengæld modtager en række gratis ydelser. I Danmark findes bl.a. skatterne:

Indkomstskat – hvor du betaler en del af din indkomst til staten i skat.

Arbejdsmarkedsbidrag – yderligere skat på lønindkomst.

Skat af formue, ejendom og besiddelse – denne skat udgør omkring 4-5% i dag.

Afgifter på varer og tjenester – det gælder bl.a. momsen, punktafgifter på alkohol, energi, biler osc.

Produktionsskatter – som opkræves hos de producerende virksomheder.

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor udgøres af stat, regioner og kommuner, der har forskellige rettigheder og pligter i forhold til at levere velfærd til danskerne. F.eks. er sundhed og sygehuse i regionalt regi, mens universiteter er statslige og daginstitutioner kommunale.

Lønkonto Nemkonto

For at kunne modtage penge fra det offentlige, så skal du have en NemKonto. En Nemkonto er blot en normal bankkonto, som du angiver som en nemkonto. Så find en billig bank, hvor du kan få en konto, til dine ydelser.