Uddannelse

I Danmark har de fleste mennesker en uddannelse. Kun 20% af danskerne har grundskolen som den eneste afsluttede uddannelse. I 1981 var tallet 41% og danskerne er altså blevet meget bedre uddannede i løbet af de sidste godt 30 år.

Der er flere kvinder end mænd i Danmark, der tager en lang videregående uddannelse, og de er også i overtal på de mellemlange uddannelser. Til gengæld er der stadig flest mænd, der tager erhvervsfaglige uddannelser som f.eks. håndværker eller kok. Mellemlange uddannelser kan f.eks. være sygeplejerske, pædagog og lærer, mens lange videregående uddannelser er universitetsuddannelser som læge, psykolog, gymnasielærer, økonom og mange andre ting.

Statistikken siger, at et barn i Danmark typisk kommer til at bruge 17 år af sit liv på skolegang, før det sidste eksamensbevis bliver overrakt.

I Danmark er der ikke skolepligt, men der er undervisningspligt. Det betyder, at man kan vælge at undervise sit barn hjemme eller på anden måde forestå en undervisning, som ikke er i folkeskoleregi. Undervisningspligten i Danmark gælder for 10 års grundskoleuddannelse.

I Danmark er der meget få børn, der hjemmeskolen – sandsynligvis mindre end 1000. Langt de fleste børn i Danmark går i folkeskolen i 10 år. Fordelingen mellem folkeskole og privatskole svinger lidt afhængigt af klassetrin og der er også stor geografisk forskel.

På landsplan er der på en årgang ca. 55.000 børn i folkeskolen og ca. 10.000 børn i en privat- eller friskole. I 8. og 9. klasse er der også en del børn, der går på efterskole. I 10. klasse er der lige så mange børn på efterskole som i folkeskolen. Det er godt halvdelen af danske børn, der pt. Tager den valgfri 10. klasse med.

uddannelse

Statistik over højest fuldførte uddannelse i Danmark 2014

Grundskole: 20%

Gymnasiel uddannelse: 6%

Erhvervsfaglig uddannelse: 36%

Kort videregående uddannelse: 5%

Mellemlang videregående uddannelse: 16%

Lang videregående uddannelse: 9%

Forskeruddannelse: 1%

Ikke oplyst uddannelse: 4%