Opholdstilladelse i Danmark

Du vil ansøge om permanent opholdstilladelse

Du vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark. Der gælder særlige regler for visse persongrupper.

 • Dem som har været i Danmark mere end 8 år
 • Stærk tilknytning til danmark
 • Ophold pba eu-regler
 • Grønland
 • Færøerne
 • Pensionist
 • Ung 18-19 år

Læs mere om permanent opholdstilladelse

Som borger i verden har vi alle de rettigheder, som står i FN’s menneskerettighedserklæring og fastsat af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Disse rettigheder stammer helt tilbage fra den franske revolution og er vedtaget 10. December 1948 ved en FN generalforsamling, hvor 48 lande stemte for, 8 lande undlod at stemme og ingen lande stemte imod.

I Danmark kan du få statsborgerskab på følgende måder:

 • ved fødsel
 • ved ægteskab efter fødslen
 • ved adoption
 • ved erklæring
 • ved naturalisation – dvs. ved at ansøge om dansk statsborgerskab.

Du kan søge ved at sende en ansøgning til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det koster 1200 kr. (2018) i gebyr at ansøge.

På verdensplan er der en række organisationer der kæmper for at sikre menneskerettigheder for alle verdensborgere. Det gælder bl.a. Amnesy International og Røde Kors. Desværre er der i dag mange lande, som ikke overholder menneskerettighederne.

verdensborger

Udover menneskerettighederne har vi borgerrettigheder på baggrund af, hvilket land vi er medborger i. Disse borgerrettigheder kan være meget forskellige fra land til land. I den vestlige verden er der ofte flere borgerrettigheder end i udviklingslande, og i diktaturer er der som regel meget få borgerrettigheder.

Opholdstilladelse og arbejdstilladelse i Danmark

Hvis du vil arbejde i Danmark som arbejdstager, skal du undersøge, om du har behov for en opholdstilladelse eller arbejdstilladelse. Det afhænger af, hvor i verden du kommer fra.

Er du statsborger i de nordiske land, kan du frit leve og arbejde i Danmark.

Er du borger i et EU- eller EØS-land (Schweiz), kan du få arbejde og bagefter ansøge om et registrerings -bevis.

Hvis du er borger i et ikke EU land og ikke er omfattet af udstationeringsreglerne, skal du søge om opholds- og arbejdstilladelse, før du begynder at arbejde i Danmark.

Reklame: Hader FCK