Dansk statsborgerskab

Jeg er medborger i Danmark

Som borger i Danmark er du borger i et af verdens mest velhavende lande. Her har du en lang række rettigheder og et stærkt socialt sikkerhedsnet. Udover at være tilknyttet staten, er du tilknyttet en region og en kommune.

Nedenfor kan du læse nogle grundlæggende informationer om at være dansker i Danmark og du kan finde statistik omkring danske borgere. På resten af hjemmesiden her finder du meget mere information om forskellige emner inden for medborgerskab i både Danmark og udlandet.

Danske Regioner

Der er fem regioner i Danmark. Deres hovedansvar er sundhedsvæsen og hospitaler, regional udvikling samt drift af en række sociale institutioner. De danske regioner er:

–          Region Nordjylland

–          Region Midtjylland

–          Region Syddanmark

–          Region Hovedstaden

–          Region Sjælland

danske regioner

Danske Kommuner

Der er 98 kommuner i Danmark. De hører alle under en af Danmarks regioner. I alle Danmarks kommuner sidder en kommunalbestyrelse og en borgmester. Kommuner i Danmark driver bl.a. folkeskoler og pasningstilbud, ældrepleje, vejnet og mange andre lokalt forankrede opgaver.

Statistik om at være borger i Danmark

Borgere i Danmark pr. 1. Januar 2014: 5.627.235

Befolkningstæthed pr. km2: 130.5

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende: 29 år

Gennemsnitsalderen for ægteskab: Mænd 35 år, Kvinder 32 år

Mænds gennemsnitsalder: 77.9 år

Kvinders gennemsnitsalder: 81.9 år

I gennemsnit bliver hver 9. dansker indlagt på et hospital i løbet af et år

Befolkningssammensætning i Danmark 2014

0-19 årige: 5.63%

20-59 årige: 23.6%

60 år +: 52.2%

Indvandrere og efterkommere: 11.1%

Fra ikke-vestlige lande: 7.2%

FACTS OM DANMARK

Som borger i Danmark udgør du sammen med resten af danskerne kun 0.8 promille af jordens befolkning på 7 milliarder.

Mænd i etagebyggeri er indlagt 15% oftere end gennemsnittet

98% af danske familier har en mobiltelefon og kommer i en madbutik

81% af danske familier har en bærbar computer

95% af alle danskere anvender internet i hjemmet