Borgerrettigheder i Danmark

Borgerrettigheder er de rettigheder du har, fordi du er borger i et givent samfund. Det betyder også, at borgerrettigheder er forskellige fra samfund til samfund.

På den måde adskiller borgerrettigheder sig fra menneskerettigheder, som er universelle rettigheder for alle mennesker på tværs af verdens mange forskellige samfund.

Historisk tager borgerrettigheder udgangspunkt i tankerne hos den franske filosof Jean-Jacquesaa Rosseau, som selv har opfundet begrebet tilbage i 1762. Mange har siden påvirket betydningen af ordet og diskuteret, hvad borgerrettigheder dækker over.

Danske borgerrettigheder

De borgerrettigheder, som du har som dansker i Danmark defineres bl.a. af grundloven. Her kan du bl.a. læse, at du har ret til

–          Privatlivets fred

–          Religionsfrihed

–          Ytringsfrihed

–          Forsamlings- og foreningsfrihed

–          Ret til beskyttelse mod bagtalelse og tilsvining

–          Ret til at søge ledige job

–          Ret til sygedagpenge og dagpenge ved arbejdsløshed

–          Valgret og ret til at blive valgt

–          Rørelsesfrihed

–          Retssikkerhed

–          Ligeberettigelse mellem mænd og kvinder

–          Ret til at forsvare sit land mod udefrakommende trusler

Borgerrettigheder og pligter

Som borger har du ikke kun rettigheder, du har også en række pligter. Disse defineres også i den danske grundlov. Som borger i Danmark har du pligt til:

–          At overholde landets love

–          At modtage 10 års undervisning

–          At betale skat

–          At bidrage til landets forsvar (værnepligt)

–          At påtage sig borgerligt ombud